donderdag 1 maart 2012

Dutch Debt Overweight 4,5% of GDP for 2013

Minister of Finance of the Netherlands, Jan Kees de Jager on the EU debt balance....
CPB raamt 4,5 % van het BBP  begrotingstekort voor 2013...
Minister of Finance Jan Kees de Jager

Geen opmerkingen:

Een reactie posten